Cài đặt

Chọn 1 trong 2 link đầu để tải game nếu không tải được vui lòng đăng nhập tài khoản google

Link Game cập nhập vào ngày 07/09/2022

Covy SS4 Open...

Update Game cập nhật ngày 9/9/2020

Chú ý khi chạy UPDATE GAME nhớ THOÁT HẾT GAME và chạy file update đã tải về bấm NEXT NEXT LÀ XONG

  • Nhấp phải chuột chọn mở trong tab mới nếu không thể nhấn trực tiếp.
  • Tải 1 trong 4 link trên .
  • Tải Update nếu đã có game tải về chép đè vào mục game .